Nexus-Katalog

Push-Push SIM

Mini SIM Card 6 oder 8 pin, Push-Push Typ, SMD
Mini SIM Card 6 oder 8 pin, Push-Push Typ, SMD
Schalter: normal geschlossen, 27,55 x 18,70 x 1,90 mm
Serie 0703
Mini SIM Card 8 Pin, Push-Push Typ, SMD
Mini SIM Card 8 Pin, Push-Push Typ, SMD
ersetzt Serie 0704, 28,15 x 18,85 x 2,25mm
Serie 0704A