Nexus-Katalog

SCSI Pin Type für Kabelanschluß

SCSI Pin Type IDC Buchse
SCSI Pin Type IDC Buchse
68 Pin
Serie 3205-F
SCSI Pin Type IDC Buchse oder Stecker
SCSI Pin Type IDC Buchse oder Stecker
68 Pin
Serie 3206-MF
SCSI Pin Type IDC Buchse
SCSI Pin Type IDC Buchse
26, 36, 50, 68 Pin
Serie 3207-F
SCSI Pin Type IDC Stecker oder Buchse
SCSI Pin Type IDC Stecker oder Buchse
20, 26, 36, 50, 68 Pin
Serie 3208-MF